Centralizované ventily pro rozvod páry NA

Centralizované ventily pro rozvod páry NA
 • Obecné charakteristiky

  Jednotka ultimateSAM je systémem pro disperzi atmosférické nebo tlakové páry, který je určen pro jednotnou a efektivní distribuci suché páry do jednotek pro úpravu vzduchu.
  Zkratka SAM znamená Short-Absorption Manifold (krátké absorpční rozvodné potrubí), jinými slovy, systém pro disperzi páry s krátkou absorpční vzdáleností nebo vzdáleností bez smáčení (dokonce kratší než 0,5 m).
  Je určena k zabudování pro „měření“ pro AHU/vedení, což zaručuje nízký tepelný zisk (max. 2 °C/4 °F) a velmi nízké vytváření kondenzátu.
  Všechny kovové části nainstalované v AHU/vedení jsou vyrobeny z oceli AISI 304, aby se zaručila hygiena a dlouhá provozní životnost.
  Charakteristiky zvlhčovacího systému ultimateSAM z něj činí dokonalé řešení pro všechny požadavky na zvlhčování v AHU/vedení, a poskytuje tak projektantům, firmám provádějícím instalaci a servisním pracovníkům nejlepší řešení. Široká řada produktů a výběr kapacit páry plus četná volitelná příslušenství činí tento systém ideálním pro používání při různých aplikacích včetně nemocnic, farmaceutického průmyslu, knihoven, muzeí, kanceláří, nákupních center, datových center, telekomunikací a mnoha dalších.

 • Plus

  • trysky nastavené po celé délce potrubí dodávají páru jednotně, což zajišťuje velmi krátkou vzdálenost bez smáčení;
  • úspory energie díky izolaci na potrubí, což snižuje tepelný zisk vzduchu a omezuje vytváření kondenzátu;
  • hygiena: jednotka ultimateSAM je vyrobena z oceli AISI 304;
  • ultimateSAM lze zakoupit s ventily ovládanými elektrickými aktuátory pro přesnou modulaci průtoku páry do AHU/vedení;
  • k dispozici jsou různé konfigurace ultimateSAM pro aplikace s vysokými průtoky páry, nebo v případě potřeby je vzdálenost bez smáčení obzvláště krátká;;
  • verze s jedním potrubím je izolována a je zásobována pomocí rozvodu, který působí také jako lapač páry;