Softwarová řešení pro maloobchod NA

Softwarová řešení pro maloobchod NA
 • Obecné charakteristiky

  • řízení sacího tlaku kompresoru;
  • řízení kondenzačního tlaku (výstup kompresoru);
  • možnost řízení až 2 desek pCO prostřednictvím pLAN;
  • řízení až šesti kompresorů podle počtů výstupů k dispozici s maximálně třemi kroky zatížení (pro celkem čtyři výstupy na každý kompresor) nebo alternativně až 12 kompresorů bez kroků zatížení a s jedním bezpečnostním zařízením na každý kompresor a až šesti ventilátorů kondenzátoru;
  • proměnné nastavené body tlaku kondenzace a odpařování podle vnějších podmínek (pouze PGD0);
  • kompletní správa alarmů a ukládání záznamů;
  • nastavení časových pásem s odchylkou nastaveného bodu;
  • připojení k sériovému vedení kontroly/dálkové údržby prostřednictvím analogového modemu nebo modemu GSM;
  • přenos SMS zpráv do mobilních telefonů.