Zvlhčovače s vodou pod tlakem NA

Zvlhčovače s vodou pod tlakem NA
 • Obecné charakteristiky

  Zvlhčovače s vodou pod tlakem využívají potenciální energie přenášené na vodu speciálním volumetrickým čerpadlem ve formě vysokého tlaku (všeobecně 70 barů), aby se dosáhlo prostřednictvím trysek velmi jemného rozprášení.

  Nejběžnější aplikací těchto zvlhčovačů jsou jednotky AHU, ve kterých je nainstalován systém pro distribuci tlakové vody. V průmyslových prostředích na zpracovávání dřeva nebo papíru nebo v textilním průmyslu se systémy používají často pro distribuci rozprášené vody přímo do místnosti. Kromě regulace vlhkosti jsou rozprašovače vody pod tlakem nejlepším řešením pro plné využití potenciálu nabízeného odpařovacím chlazením, jak přímým, tak nepřímým, uvnitř jednotek AHU nebo v místnostech, stejně jako v případě průmyslových provozů a velkých veřejných prostorů, jako jsou metropolitní železniční stanice a letiště.

  Jedním mimořádně důležitým aspektem je hygiena, kterou musí zvlhčovače s vodou pod tlakem v aplikacích, kde se používají, zaručovat. Řízení cyklů promývání, používané materiály a konfigurace systému pro distribuci rozprašované vody jsou hlavní charakteristiky, které zaručují to, že zvlhčovače CAREL splňují nejpřísnější platné hygienické předpisy (VDI6022). Zařízení humiFog multizone představuje novou generaci zvlhčovačů s vysokotlakou rozprašovanou vodou.

  Volumetrické čerpadlo dodává vodu pod vysokým tlakem do distribučního systému tvořeného tryskami, které rozprašují vodu na velmi jemné kapičky, které mohou být absorbovány ve velmi krátkém prostoru.

  Úspory energie

  Jediná energie, kterou jednotka humiFog spotřebovává, se používá pro napájení vodního čerpadla, pouhé 4 watty na každý l/h kapacity. Chlazení v létě je zajišťováno snižováním entalpie vzduchu, zatímco zvlhčování v zimě má tu výhodu, že dokáže využívat tepelnou energii za nízké teploty. Spotřeba napájení se tak minimalizuje. Navíc se používá invertor pro modulaci otáček čerpadla, což znamená jak přesnější regulaci, tak ještě nižší spotřebu napájení.

 • Plus

  • Velmi nízká spotřeba napájení: spotřebovává pouze 4 W na kapacitu 1 l/h, což je méně, než jakýkoliv parní zvlhčovač.
  • Letní/zimní provoz: zvlhčuje vzduch během zimy a v létě vzduch ochlazuje přímým a nepřímým odpařovacím chlazením.
  • Volba modelů, které jsou k dispozici: s jednou zónou nebo s více zónami tak, aby bylo možné nejlépe splnit různé požadavky.
  • Vysoká kapacita: standardní modely jsou k dispozici s kapacitami od 100 do 600 kg/h a zakázkové modely až 5000 kg/h.
  • Maximální hygiena: vhodné pro všechny aplikace, které vyžadují vysokou úroveň hygieny.
  • K dispozici je verze „bez silikonu“ s ocelovým čerpadlem pro aplikace týkající se nátěrů.