µC Sistema NA

µC Sistema NA
  • Obecné charakteristiky

    Jednotka µC sistema je výsledkem několika desetiletí zkušeností společnosti CAREL s navrhováním a výrobou parametrických řídicích jednotek pro zařízení HVAC. Jednotka µC sistema se skládá z parametrických řídicích jednotek ve verzích jak nainstalovaných na panelu, tak ve vedení DIN, uživatelských rozhraní jak místních, tak dálkových, komunikačních rozhraní, rozšíření vstupů/výstupů a elektronických ovladačů expanzních ventilů. Vše, co výrobce originálního zařízení (OEM) potřebuje pro působení v oblasti HVAC/R s flexibilním, hospodárným a vysoce výkonným řídicím systémem. Je možné uživatelsky upravovat širokou řadu aplikací nastavením, pro jednotky chladiče/HP (vzduch-voda, voda-voda), jednotky vzduch-vzduch a střešní jednotky, s až dvěma okruhy a maximálně dvěma kompresory na okruh.

  • Plus

    Jednotka µC sistema se dodává s kompletní řadou příslušenství, jako jsou například displeje, sondy volitelné jednotky, jako například komunikační moduly, což zajišťuje řešení, které je jak spolehlivé, tak současně flexibilní, aby tak bylo možné odpovědět na různé potřeby. Jednou typickou charakteristikou komerčních budov, kde se systém používá, je vysoká spotřeba energie. Z tohoto důvodu je další skvělou charakteristikou nabídky společnosti Carel nepřetržité technologické inovování, aby se do jejích řešení daly integrovat vysoce účinná řešení, jako například elektronické expanzní ventily, které jsou základem pro dosažení vysoké energetické účinnosti při aplikacích v oblasti servisu a minimalizace dopadu na životní prostředí.