humiFog (SL) NA

UA*SL*
humiFog (SL) NA
 • Obecné charakteristiky

  Jednotka humiFog pro přímé zvlhčování v místnosti je adiabatický systém, který rozprašuje vodu přímo do zvlhčovaného prostředí. Další důležitou aplikací je adiabatické chlazení: jednotka humiFog o výkonu 100 kg/h dokáže ochlazovat vzduch s ekvivalentním chladicím výkonem 70 kW se spotřebou energie pouze 955 W.
  Díky nízké spotřebě energie, velké kapacitě a nízké údržbě je jednotka humiFog ideálním řešením pro přímé zvlhčování v místnostech.

   
  Složení systému
  Hlavní části zvlhčovacího systému jsou následující:
  • sestava čerpadla;
  • rozvod vody a rozprašovací systém:
  - rozvod v místnosti;
  - trysky;
  - elektromagnetické ventily;
  - spojovací potrubí a prvky;
  • systém na úpravu vody (reverzní osmóza), který nedodává společnost CAREL.

  Sestava čerpadla pro přímé zvlhčování v místnosti

  Sestava čerpadla používaná pro přímé zvlhčování v místnostech má volumetrické čerpadlo s konstantní rychlostí, které tlakuje vodu na 70 barů.
  Pro udržování tlaku na konstantní hodnotě se používá speciální regulační ventil, protože průtok vody dodávané sestavou čerpadla se mění.
  Zabudovaná řídicí jednotka kompletně řídí provoz jednotky pomocí tlaku vody (dovnitř a ven), teploty, snímačů vodivosti atd.
  Navíc dokáže nezávisle regulovat vlhkost vzduchu v místnosti jednoduše připojením externí sondy vlhkosti. Alternativně může být regulována signálem pocházejícím z externího řídicího systému.
  Kapacita se reguluje přímo jednotkou humiFog pomocí krokové modulace. K dispozici jsou sestavy čerpadla s různou maximální kapacitou 60, 120, 180, 250, 350, 500 kg/h (zakázkové verze až do 5 000 kg/h).
  K dispozici je také sestava čerpadla s několika distribučními systémy umístěnými v různých místnostech: v tomto případě čerpadlo působí jednoduše jako generátor vody o konstantním tlaku, zatímco rozvodné systémy v různých místnostech jsou řízeny externími řídicími jednotkami.
  Trysky
  Nezávisle na použitém rozvodném systému je voda vždy dodávána při konstantním tlaku 70 barů, aby se zajistilo, že trysky budou vždy produkovat velmi jemné kapičky s průměrným průměrem 10 až 15 µm, které jsou rychle absorbovány vzduchem.
  Trysky jsou k dispozici s kapacitami 1,45 kg/h, 2,8 kg/h a 4 kg/h při tlaku 70 barů.

  Rozvodný systém místnosti
  Tento systém se skládá z rozvodů z nerezové oceli (potrubí) s tryskami, které jsou nainstalovány uvnitř zvlhčované/chlazené místnosti. Rozvody jsou k dispozici v různých modelech pro instalaci trysek pouze z jedné strany nebo ze dvou protějších stran. Řada rozvodů tvoří vedení v rozvodném systému.

  Rozvodný systém větrané místnosti
  Tento systém se skládá z tangenciálního ventilátoru umístěného za rozvodem (potrubím) s tryskami. Tangenciální ventilátor vytváří průtok vzduchu, který napomáhá odpařování kapiček a udržuje kapičky pomocí vzduchového polštáře tak, aby byla zachovávána v podstatě horizontální dráha. Větrané rozvodné systémy mají kapacitu, která dosáhne 32 kg/h při délce pouze 1,5 m!
  Větrané rozvodné systémy lze zapojit do série a vytvořit tak rozvodné vedení.

  Řízení kapacity a vypouštěcí elektromagnetické ventily
  Každé rozvodné vedení, s větranými systémy nebo bez nich, lze připojit přímo k sestavě čerpadla nebo uzavírání pomocí elektromagnetického ventilu. Ovládáním těchto elektromagnetických ventilů jednotka humiFog řídí kapacitu rozvodného systému a zajišťuje tak krokovou modulaci kapacity (až 4 kroky). Každé vedení má vypouštěcí ventil, který se používá hlavně pro rychlé uvolnění tlaku vody, když vedení zastaví rozprašování: při otevření vypouštěcího ventilu tlak rychle klesne ze 70 na 0 barů a vedení se vyprázdní, což brání v odkapávání z trysek.
  Vypouštěcí ventily se navíc používají pro pravidelné automatické vymývací cykly řízené jednotkou humiFog. Hlavní vypouštěcí ventil nainstalovaný v nejnižším bodě v systému je také řízen jednotkou humiFog.

  Spojovací potrubí a spojky
  Společnost CAREL dodává hadice nebo potrubí z nerezové oceli a kompresní spojky vhodné pro tlaky až do 100 barů.

  Pozorování týkající se systému
  Jednotka humiFog je ideálním systémem pro přímé zvlhčování v místnostech, protože udržováním konstantního tlaku vody 70 barů vytváří velmi jemné kapičky s průměrným průměrem 10 až 15 µm, které jsou rychle absorbovány vzduchem, a zvlhčují a ochlazují jej tak.
  Každá tryska vytváří kužel kapiček, který vyžaduje na úplné odpaření určitou dobu a vzdálenost.
  Ty závisí na stavu vzduchu: například při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 % a bez průtoku vzduchu budou kapičky mít parabolickou dráhu, která bude způsobovat, že některé z kapiček budou unášeny v horizontální vzdálenosti 2,5 m a do výšky 4 m.
  To jasně znamená, že v systému existují omezení, aby se zabránilo ve smáčení předmětů, strojů a osob v místnosti kapičkami.
  Pokud tato omezení nejsou splněna, lze používat větrané rozvodné systémy, které díky vzduchovému polštáři vytvářenému tangenciálním ventilátorem unášejí kapičky vody v podstatě po horizontální dráze.

  Hygienické aspekty
  Zvláštní pozornost byla věnována hygienickým aspektům jednotky humiFog.
  Zabudovaná řídicí jednotka automaticky řídí následující operace:
  • plní vedení pouze tehdy, když je vyžadováno zvlhčování;
  • vyprazdňuje vedení, když není žádné zvlhčování vyžadováno;
  • automaticky vymývá vedení v pravidelných intervalech, když není žádné zvlhčování vyžadováno po delší dobu.
  Toto vše zajišťuje vysoké hygienické standardy, aniž by byly vyžadovány manuální postupy vymývání a/nebo vyprazdňování

  Aplikace
  Zvlhčování:
  • tiskařský průmysl;
  • textilní průmysl;
  • dřevozpracující průmysl;
  • studené sklady ovoce/zeleniny;
  • sklady papíru, dřeva atd.

  Chlazení:
  • průmyslové, obzvláště v textilním průmyslu;
  • venkovní chlazení.
   

 

Dokumentace

Technical

 • Manuály
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +030220562
   
  Popis humiFog: ricambi / spare parts
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 31/03/2009
   
  Verze 1.2
   
  Kód +030220485
   
  Popis Service Umidificazione umidifi catori isotermici e adiabatici
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 01/09/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +030220480
   
  Popis MasterAria: controllore elettronico
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 12/11/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +030220481
   
  Popis MasterAria: electronic controller
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 12/11/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +030220563
   
  Popis humiFog: pumping system
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 29/06/2007
   
  Verze 1.1
   
  Kód +030220560
   
  Popis humiFog: stazione di pompaggio
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 29/06/2007
   
  Verze 1.1
   
  Kód +030220561
   
  Popis humiFog: sistemi di distribuzione/ distribution systems
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 07/04/2006
   
  Verze 1.0
   

Commercial

 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +3000018FR
   
  Popis L’humidité est importante! Les humidificateurs CAREL, une solution pour chaque application
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000054ZH
   
  Popis 数据中心节能解决方案
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000054DE
   
  Popis Energiesparlösungen für Rechenzentren
   
  Jazyk GER 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000054EN
   
  Popis Energy saving solutions for data centers
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018KR
   
  Popis 최고의 습도 조절을 위한 CAREL solutions
   
  Jazyk KOR 
   
  Datum 19/02/2015
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000018ZH
   
  Popis 湿度问题! CAREL解决方案 满足您的加湿需求
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 19/02/2015
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000018PT
   
  Popis A humidade é importante! Soluções CAREL para as suas necessidades de humidificação
   
  Jazyk POR 
   
  Datum 19/02/2015
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000007AR
   
  Popis HUMIFOG MULTIZONE
   
  Jazyk ARA 
   
  Datum 02/02/2015
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018CS
   
  Popis Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování
   
  Jazyk CZE 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018FI
   
  Popis Kosteudella on merkitystä! CAREL kostuttimet, ratkaisu kostutustarpeisiin.
   
  Jazyk FIN 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018SV
   
  Popis Fukt är viktigt! Med befuktare från CAREL inns det en lösning för alla behov
   
  Jazyk SWE 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +30U0018EN
   
  Popis Humidity matters! CAREL solutions for your humidification needs ( USA)
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +302240671
   
  Popis Wine industry Temperature and humidity control systems
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 28/05/2009
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240670
   
  Popis Industria del vino Sistemi per il controllo di temperatura e umidità
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 28/05/2009
   
  Verze 1.0
   
  Kód +030220486
   
  Popis Service humidification Isothermal and adiabatic humidifi ers
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 01/09/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +30C240551
   
  Popis 印刷应用领域 的湿度控制
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 27/05/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240558
   
  Popis Контроль влажности в типографиях
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 27/05/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240553
   
  Popis Die Regelung der Luftfeuchte in Druckereien
   
  Jazyk GER 
   
  Datum 27/05/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240552
   
  Popis Le contrôle de l’humidité dans l’imprimerie
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 27/05/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240551
   
  Popis Humidity control in printing applications
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 27/05/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240550
   
  Popis Il controllo dell’umidità nell’industria della stampa
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 27/05/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302238597
   
  Popis Cold Rooms
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 12/09/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302235438
   
  Popis Die Regelung der Feuchtigkeit in der Textilverarbeitung
   
  Jazyk GER 
   
  Datum 02/07/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302235434
   
  Popis Luchtvochtigheid in de textielindustrie
   
  Jazyk DUT 
   
  Datum 02/07/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302235437
   
  Popis Le contrôle de l’humidité pour l’industrie textile
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 02/07/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302235436
   
  Popis Humidity control in textile applications
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 02/07/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302235435
   
  Popis Il controllo dell’umidità nelle applicazioni tessili
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 02/07/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302235433
   
  Popis Контроль влажности в текстильной промышленности
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 02/07/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302238281
   
  Popis Integral control solution Air Handling Units
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 03/10/2005
   
  Verze 3.0
   
  Kód +30C238281
   
  Popis 空气处理机组 的整体控制方案
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 03/10/2005
   
  Verze 3.0
   
 • Příběhy úspěchu
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +4000008IT
   
  Popis Umidificazione precisa per una stampa di qualità
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 18/01/2011
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000008EN
   
  Popis Precise humidification for quality printing
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 18/01/2011
   
  Verze 1.0
   
  Kód +402200260
   
  Popis Umidificazione in tortellificio DALÌ - ITALIA Humidification at the DALÌ fresh pasta factory - ITALY
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 10/12/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +40C200260
   
  Popis DALI意式面食工厂加湿系统—意大利
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 10/12/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +402200240
   
  Popis Umidificatore ad acqua in pressione in BDN - Wykroty - POLONIA High pressure water humidifier in BDN - Wykroty - POLONIA Hoge druk verneveling in BDN - Wykroty - Polen
   
  Jazyk DUT  ENG  ITA 
   
  Datum 03/11/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +40C200240
   
  Popis 波兰-Wykroty-BDN的高压水加湿器
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 03/11/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +402200020
   
  Popis humiFog at the HSBC bank
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 04/09/2007
   
  Verze 2.0
   
  Kód +402200170
   
  Popis Umidificazione di una fabbrica tessile/ Humidification of a textiles factory
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 02/09/2007
   
  Verze 1.0
   
  Kód +402200100
   
  Popis Adiabatic humidification system applied to a manufactory producing aluminium packaging
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 01/03/2006
   
  Verze 1.0