EmJ - Electronic Modulating Ejector

Transkritické systémy CO2 mohou být nyní optimalizovány
pro provoz v teplejších klimatických podmínkách...

... od malých obchodů přes velké supermarkety

 

Elektronické plynule řízené ejektory představují špičkové řešení, které zvyšují energetickou účinnost transkritických systémů CO2 v teplejších klimatických podmínkách a udržitelně rozšiřují možnosti využití CO2 jako přírodního chladiva.
Ejektor je zařízení, které využívá energii vysokotlaké tekutiny, protékající tryskou, pro nesení a stlačení další kapaliny při mnohem nižším tlaku.
Základním rysem řešení je plynulá modulace zajištěná ejektory, které prostřednictvím vyhrazených algoritmů umožňují systému průběžně se přizpůsobovat typickým změnám provozních podmínek chladicího systému. 


Plynulá modulace

Plynulá modulace představuje špičku řešení CAREL, od elektronických expanzních ventilů až po řídicí systémy pro kompresory BLDC a nyní modulační ejektory. Díky přesné plynulé modulaci může společnost CAREL zajistit nejvyšší efektivitu systému, řídit různé provozní podmínky a přizpůsobit se různým požadavkům systému optimálním způsobem, zejména při částečném zatížení.

Plynulá modulace zjednodušuje to, co je vlastně skutečně složitá technologie. To je důvod, proč společnost CAREL tuto koncepci aplikovala na svojí řadu ejektorů, jedinečná vlastnost umožňuje používat pouze jedno samo se adaptující zařízení, které zaručuje optimální energetickou účinnost.


Zvýšená účinnost

EmJ a speciálně navržená sestava, kde je instalován, snižuje složitost systému, protože se může nepřetržitě a okamžitě přizpůsobovat konkrétním provozním podmínkám a zajišťuje tak zvýšení výkonu systému až o 25% v návrhových provozních podmínkách a celkově až 12%.
To vše je založeno na:

  • využití expanze diky Venturiho efektu;
  • vyšší výparná teplota v MT vitrínách;
  • vyšší sací tlak u všech MT kompresorů.

EmJ zcela překonává koncept "CO2 rovníku", který byl vytvořen před několika lety a který zvyšuje efektivitu po celém světě.


Zjednodušené systémy

Modulovaný ejektor optimalizuje náklady na instalaci a složitost, protože se může průběžně a okamžitě přizpůsobovat konkrétním provozním podmínkám a plynulou modulací přímo zvyšuje energetickou účinnost transkritických systémů CO2 ve všech pracovních podmínkách.

Modulovaný ejektor EmJ lze zcela demontovat a zkontrolovat, těleso ejektoru je instalováno samostatně a umožňuje samostatné demontování pohonu; díky tomu je instalace a údržba mimořádně jednoduchá.

Použití modulovaných ejektorů s regulátorem sestavy kompresorů CAREL pRack pR300T umožňuje integrovanou a synchronizovanou správu všech součástí sestavy. Pokročilé algoritmy, které zajišťují energetickou účinnost a přesné řízení, dále zjednodušují systém, což umožňuje například opětovné použití kompresorů, které se v některých provozních režimech tradičně nepoužívají, což snižuje počet potřebných kompresorů (kompresory pro střední teploty, které mohou pracovat s diferenciálním tlakem, který je typický pro paralelní kompresory).
Celkovým výsledkem je snížení počtu kompresorů potřebných pro stejnou chladicí kapacitu jako by měl systém bez modulovaných ejektorů CAREL. V podkritických podmínkách mají ejektory EmJ tendenci pracovat jako modulovaný vysokotlaký ventil, čímž se eliminuje nutnost instalace dalších ventilů, které by byly nadbytečné, dokonce i za transkritických podmínek.


Škálovatelnost

Rozsah modulovaných ejektorů par obsahuje řadu různých velikostí, které mají všechny možnosti měnit kapacitu v daném rozsahu.  Řada CAREL EmJ pokrývá různé chladicí kapacity od několika kW do více než sto kW, čímž poskytuje maximální flexibilitu při navrhování sestav pro různé aplikace. Od malých obchodů až po velké supermarkety může být energetická účinnost transkritických chladicích systémů CO2 nyní také udržitelná v teplejších klimatických podmínkách.