Tepelná čerpadla pro bydlení: vysoce účinný řídící systém

Současný rychlý vývoj na trhu s tepelnými čerpadly pro bydlení, která jsou nyní uznávaná jako klíčová v globálním přechodu k bezpečnému a udržitelnému vytápění vyžaduje rychlý a pečlivý výběr řady možností.

IEA (Mezinárodní agentura pro životní prostředí) odhaduje snížení globálních emisí oxidu uhličitého v roce 2030 o nejméně 500 milionů tun používáním těchto zařízení.

Zvýšená pozornost k životnímu prostředí vede také k používání přírodních chladiv s nízkým GWP, často však s vysokou hořlavostí a klasifikací A3

Z tohoto důvodu podnikl CAREL všechny možné kroky k zajištění nejvyšší účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti svých produktů. To je skutečně základ a cíl nabídky společnosti CAREL v tomto segmentu.Dalšími rozhodujícími faktory, které charakterizují tuto technologii od doby, kdy byla poprvé vytvořena, jsou adaptace na širokou škálu klimatických zón a místních předpisů, stejně jako vědomí, že bezprostřední rozsáhlé rozšíření této aplikace vyžaduje pečlivá rozhodnutí, a to jak z hlediska robustnosti tak spolehlivosti.

 

Kompletní řešení CAREL


 

Návrh řízení kompaktních jednotek zahrnuje elektronické regulátory, kombinace invertor-kompresor, elektronické expanzní ventily, senzory a rozhraní člověk-stroj; vše dostupné v širokém sortimentu, aby pokrylo všechny výrobní požadavky.

 

 

Vysoce efektivní koordinace mezi zařízeními

Proměnlivost tepelné zátěže a venkovních klimatických podmínek, zejména při použití vzduchu jako teplosměnného média, vyžaduje použití modulového systému s optimálními výhodami z hlediska komfortu i úspory energie.
S ohledem na vysokou účinnost návrh zahrnuje stejnosměrné kompresory řízené invertory a elektronické expanzní ventily.
Kompresory s proměnnou rychlostí mohou být dimenzovány menší než podobné kompresory s pevnou rychlostí, což účinně kompenzuje jakékoli náhlé špičky zatížení. Kromě toho nižší rychlost otáčení znamená nižší hladinu hluku, což je základní aspekt v obytném prostředí.
Dalším velkým plusem je nepřetržitý provoz kompresoru: bez opakovaných cyklů zapnutí a vypnutí je kompresor chráněn před opakovaným mechanickým a elektrickým namáháním, čímž se prodlužuje jeho životnost. Kromě toho může řídicí systém CAREL identifikovat a opravit jakékoli potenciálně nebezpečné odchylky v provozu, čímž zabrání dosažení prahových hodnot alarmu a tím zabrání odstavení jednotky.Tento makrosystém produktů, vhodně řízený řídicím softwarem, přináší okamžité úspory nákladů díky nižší spotřebě energie a menší údržbě. To vše se promítá do výhod jak pro instalačního technika/výrobce, tak pro koncového uživatele, který může v podstatě „zapomenout“ na své tepelné čerpadlo.

 

Ovládací termínály 

Terminály pGDn slouží pro zprovoznění a údržbu, zatímco terminály pGDx / thTune, vybavené prostorovými čidly, slouží k ovládání uživatelem.
 

 


Software pro realizaci vašich nápadů

Regulátory c.pCO jsou plně programovatelné a lze je konfigurovat na základě požadavků na funkci jednotky pomocí vývojového nástroje c.suite. 
Tento nástroj je dodáván s širokou škálou knihoven a implementuje četné funkce vyvinuté na základě desetiletí zkušeností společnosti CAREL v rezidenčních aplikacích. Například: vysoce efektivní řízení zařízení, modulované řízení externích zátěží, řízení odmrazování, prevence Legionelly a mnoho dalších. Základní aritmeticko-logické funkce a složité řídicí algoritmy spravují různá zařízení, jak proprietární, tak i od jiných výrobců.
Software lze použít ve standardní konfiguraci, což výrobcům umožňuje rychle sestavit a uvést do provozu účinné tepelné čerpadlo. Flexibilita platformy c.pco však znamená, že zákazníci mohou také přizpůsobit řídicí systém v několika jednoduchých krocích a přizpůsobit jej uspořádání konkrétní jednotky.

 

Vaše bezpečné a vysoce výkonné řešení

CAREL kompletní “A3 ready” řešení, vhodné pro použití s tradičními a přírodními chladivy, jako je propan, je zásadní pro rychlejší finální certifikaci celé jednotky tepelného čerpadla. Vysoká účinnost produktů a inteligentní řídicí logika zároveň zajišťují nejlepší výkon, splňují nejpřísnější předpisy o energetické účinnosti a podporují udržitelnost životního prostředí a minimalizují spotřebu energie pro koncového uživatele.

 

 

Chcete-li se dozvědět více o nabídce CAREL pro správu bytových tepelných čerpadel, stáhněte si brožuru.

Download now! 


#PimpMyHeatPump