Systém Hecu

 

Optimalizace energie v reálném čase

prostřednictvím nepřetržité výměny dat s vitrínami (MPXPRO)

Energetická účinnost systému je z velké části výsledkem propojení mezi pRack Hecu a řídicími jednotkami MPXPRO na vitrínách. Znalost provozních podmínek každé vitríny v reálném čase znamená, že kondenzační jednotka může implementovat pokročilé algoritmy pro úspory energie a současně zvýšit výkonnost celého systému. Lze řídit maximálně pět vitrín při aplikacích jak se střední, tak s nízkou teplotou.

 

   

 

powerplus_DC

Vynikající výkonnost při částečných zatíženích

pomocí technologie BLDC a invertoru power+

Použití stejnosměrných kompresorů zaručuje vyšší energetickou účinnost ve srovnání s jakoukoliv jinou technologií, která je k dispozici, díky velmi širokému rozsahu modulace chladicího výkonu.

Stejnosměrná technologie se díky sníženému počtu cyklů zapnutí-vypnutí vyznačuje také nízkým hlukem, vynikajícím poměrem výkon-velikost, nízkou údržbou a dlouhodobou provozní životností.

Společnost CAREL zaručuje plné řízení jednotky pomocí mnoha softwarových funkcí určených k tomu, aby kompresoru umožnily pracovat v ideálních podmínkách zajišťujících maximální spolehlivost.

 

Konzervace potravin velmi vysoké kvality

díky jemné regulaci zajištěné synchronizací mezi částmi systému

Konzervace potravin velmi vysoké kvality

díky jemné regulaci zajištěné synchronizací mezi částmi systému


Díky systému Hecu sistema provoz kondenzační jednotky konstantně odráží požadavek každé jednotky, která je k ní připojena.

Kondenzační jednotka se dynamicky přizpůsobuje reálným podmínkám (plovoucí sání a plovoucí kondenzace), zatímco ventily E2V nastavují průtok chladiva na jednotkách vybavených řídicími jednotkami MPXPRO.

Tato jemná regulace minimalizuje kolísání teploty skladovaných potravin i v nejkritičtějších stupních, jako je například rozmrazování nebo v reakci na kolísání zatížení, což zajišťuje nejlepší možné podmínky pro konzervaci potravin.

 

 

 

 

   
oil_return

Spolehlivost systému

Hecu sistema zlepšuje návrat oleje do stejnosměrných kompresorů i při nízké provozní rychlosti.

Rozsáhlá využitelnost

Rychlá konfigurace, snadné uvedení do provozu a moderní uživatelské rozhraní, to všechno jsou silné stránky Hecu sistema.


Systém Hecu sistema je zkonstruován se zaměřením na využitelnost. Jednotka pRack Hecu se dodává s průvodcem, který pomáhá při konfiguraci jednotky a rychlém postupu uvedení do provozu, který automaticky konfiguruje předem spojení s vitrínami a související řídicí algoritmy.

 

Spolehlivost systému

Hecu sistema zlepšuje návrat oleje do stejnosměrných kompresorů i při nízké provozní rychlosti.


Systém Hecu sistema řídí stejnosměrné kompresory se zaměřením na spolehlivost a využívá řadu softwarových funkcí zaměřených na zlepšování návratu oleje do kompresoru.
Sériová komunikace s vitrínami také umožňuje podnikání zásahů přímo na výparnících, což řídí návrat oleje s ještě vyšší účinností.

   

Rozsáhlá využitelnost

Rychlá konfigurace, snadné uvedení do provozu a moderní uživatelské rozhraní, to všechno jsou silné stránky Hecu sistema

Systém Hecu sistema je zkonstruován se zaměřením na využitelnost. Jednotka pRack Hecu se dodává s průvodcem, který pomáhá při konfiguraci jednotky a rychlém postupu uvedení do provozu, který automaticky konfiguruje předem spojení s vitrínami a související řídicí algoritmy.

 

display_return