ultimateSAM and gaSteam

Značné úspory energie minimalizací kondenzace a tepelných ztrát v AHU/vedení.

ultimateSAM
Rozdělovač páry pro krátkou vzdálenost pro absorpci


Vhodný pro zdroje atmosférické nebo tlakové páry.

gaSteam
Plynové zvlhčovače


GaSteam je „zelené“ řešení, protože pracuje na zemní plyn, což je čistý a hospodárný zdroj energie.

Krátká vzdálenost pro absorpci

Trysky
Aby se dosáhlo velmi krátké vzdálenosti bez smáčení a zajistilo se, že do AHU/vedení bude dodávána pouze suchá pára,
trysky odebírají páru z vnitřku potrubí dále od stěny, kde se může vytvářet kondenzace.

Omezení vytváření kondenzátu

Izolace potrubí
Izolace pomocí vzduchového polštáře vytvořeného v konstrukci z oceli AISI 304 izoluje parní potrubí před přímým kontaktem se vzduchem v AHU/vedení, čímž se dosahuje snížení vytváření kondenzátu o 30 %.

Do rozvodného potrubí se dostává pouze suchá pára

Rozvodné vedení jako odlučovač kondenzátu
U verzí s jedním potrubím rozvodné vedení působí také jako odlučovač kondenzátu.
Žaluzie zajišťuje, že pára proudí po určité dráze, odděleně od jakéhokoliv kondenzátu, který je odváděn prostřednictvím jeho výstupní koncovky. Do rozvodných potrubí se dostává pouze suchá pára.

Úspory energie

Při používání plynu namísto elektřiny jsou možné úspory energie v odhadované výši 70 %.
gaSteam je proto ideální volbou pro aplikace, kde je pára vyžadována po mnoho hodin denně a přináší významné úspory provozních nákladů a rychlou návratnost investic.

Výměník tepla

Výměník tepla se vyznačuje mimořádnou konstrukcí, která zaručuje velmi vysokou účinnost (94-96 %) a snadnou údržbu.
Je vyroben z nerezové oceli, která zaručuje dlouhodobou životnost dokonce i při těžkém provozu.

Bezpečnost a regulace plamene

Maximální účinnost a bezpečnost je zajištěna hořákem se směšováním předem pomocí proporcionálního plynového ventilu.
Řídicí systém připojený k elektrickému panelu detekuje přímo plamen, což zaručuje maximální spolehlivost a bezpečnost. Řídicí systém se navíc v případě selhání pokusí plamen znovu zapálit nebo uzavře bezpečnostní ventil s vydáním výstražného signálu.