RED optimise - Reliable Enhanced Data

Nová generace digitálních služeb CAREL pro dohled a řízení obchodních řetězců.

RED optimise nabízí pokročilou platformu proddělení nebo podnikových subjektů, které jsou odpovědné za provozní řízení různých maloobchodních, průmyslových, logistických a komerčních aplikačních technologií.

Platforma, inovativní z hlediska obsahu, technologie a rozhraní, je ideálním řešením pro řízení systémů a snižování nákladů na správu. Hlavními výhodami jsou optimalizace spotřeby energie, snížení nákladů na údržbu a zvýšení kvality skladování produktu a ekologického komfortu.

 

Všechny systémy řízené RED optimise


Osvětlení, klimatizace a topení, chladicí okruhy, sdružené jednotky, rozvaděče, měřiče energie atd. Všechny tyto technologie, vyráběné různými výrobci, umístěné po celém světě, instalované různými techniky s různými postupy, zvyky a zkušenostmi vytvářejí extrémně heterogenní systémy z hlediska konfigurací a výkonů, které není snadné porovnat jeden s druhým.

RED optimise umožňuje centralizovat informace bez ohledu na technologii nebo protokol a zpracovávat potřebná data tak, aby byla vždy k dispozici a snadno přístupná, aby bylo možné identifikovat možné anomálie nebo snížení výkonu a včas obnovit optimální podmínky.

 

Hodnota informací shromážděných ze všech připojených míst


Geolokace umožňuje RED optimise nabídnout jednoduchý a intuitivní globální pohled na celý řetězec obchodů. Z globálního pohledu na detail jednotlivého zařízení pouhými několika kliknutími lze porovnávat data z různých obchodů, aby bylo možné identifikovat a analyzovat anomálie, které je třeba vyřešit, nebo účinnost, která se má replikovat.

 

Informace určené pro každého uživatele


Díky aplikaci umělé inteligence, která je schopna transformovat nezpracovaná data na cenné informace, může každé podnikové oddělení v maloobchodním světě najít odpovědi v RED optimise, jak zlepšit své procesy a prokázat kvalitu své práce prostřednictvím specializovaného reportingu a analýzy.

RED optimise spravuje přístup na portál prostřednictvím přidružení uživatelských profilů, které zahrnují akce definované podle dovedností a operací dané role

 

Zaručená bezpečnost


Architektura infrastruktury RED optimise zaručuje ochranu informací pomocí šifrování dat, použití protokolů, které splňují nejpřísnější bezpečnostní standardy, a zavedení pokročilého síťového filtrování. Penetrační testy a hodnocení zranitelnosti platformy se provádějí pravidelně v souladu se standardy a pokyny hlavních mezinárodních orgánů zabývajících se kybernetickou bezpečností. Kromě toho nepřetržité monitorování (24/7) infrastruktury, zabezpečení aplikací a dat a ukládání v samostatných fyzických datových centrech s automatickým zálohováním a převzetím služeb při selhání každého serveru zaručuje dostupnost databáze a v případě potřeby implementaci plánu obnovy.