Odpařovací chlazení: ochlazování vzduchu vodou

 

Voda vyžaduje pro odpařování energii. Tento jev je využíván při klimatizace, kde při absenci externího zdroje energie vlhkost (voda) ve vzduchu absorbuje energii potřebnou pro odpaření ze svého okolního prostředí. Konkrétně 2501 kJ na každý kilogram odpařené vody. V důsledku toho se vzduch ochlazuje.


Lze říci, že odpařování vody převádí vnímatelné teplo vzduchu (teplotu) na skryté teplo (vlhkost). Tento typ ochlazování se v literatuře označuje jako „odpařovací chlazení“ nebo adiabatické chlazení.

 

diagramma psicromnetrico

 

 

Velmi nízká spotřeba energie znamená, že systémy odpařovacího chlazení jsou ekologickými a energeticky úspornými řešeními: 100 kg odpařené vody za hodinu absorbuje ze vzduchu přibližně 69 kW tepla při spotřebě napájení méně než 1 kW!

Adiabatic humidifiers feature very low power consumption, as the only energy required goes into atomising the water. Several different technologies are available, however evaporative cooling systems are generally green, energy-saving solutions.
 

Adiabatic humidification can essentially be used in three situations: direct evaporative cooling, indirect evaporative cooling and for chillers and drycoolers.
 

Přímé odpařovací chlazení (DEC) zahrnuje ochlazování a zvlhčování přívodu čerstvého vzduchu na jednotce AHU. Tato technologie je velmi účinná, obzvláště tehdy, když venkovní vzduch je horký a suchý.

condotta

 

Jestliže je na druhé straně již venkovní vlhkost vysoká, lze používat technologii nepřímého odpařovacího chlazení(IEC). Tato technika využívá adiabatický zvlhčovač pro ochlazení odsávaného vzduchu prostřednictvím deskového výměníku tepla nebo oběhové spirály bez ovlivnění jeho vlhkosti.

condotta

 

Evaporative cooling for chillers and drycoolers

Installing pressurised water atomisers near a chiller or drycooler allows the outside air to be cooled with minimum power consumption: the resulting effect is to have the system operate as if the temperature were lower. For example, even at temperatures of over 30°C, the cooling system works at an equivalent temperature of 25°C, and operates perfectly even during peak summer temperatures, when normally it would not be able to dissipate the heat due to excessive outside air temperature.
 

drycooler
 

Techniky odpařovacího chlazení lze snadno integrovat do stávajících systémů a mohou přinášet následující výhody:

https://www.carel.com/documents/10191/111601/true.jpg/8c550127-3a39-48d3-9b69-03b3c7621f1f?t=1424781357000 nižší investiční náklady předem;
https://www.carel.com/documents/10191/111601/true.jpg/8c550127-3a39-48d3-9b69-03b3c7621f1f?t=1424781357000 podstatné úspory energie: na ochlazování je vyžadováno méně energie;
https://www.carel.com/documents/10191/111601/true.jpg/8c550127-3a39-48d3-9b69-03b3c7621f1f?t=1424781357000 snížení spotřeby energie ve špičce a následně vyšší energetická nezávislost;
https://www.carel.com/documents/10191/111601/true.jpg/8c550127-3a39-48d3-9b69-03b3c7621f1f?t=1424781357000 nepoužívají se žádné chlorované a fluorované uhlovodíky;
https://www.carel.com/documents/10191/111601/true.jpg/8c550127-3a39-48d3-9b69-03b3c7621f1f?t=1424781357000 menší vedení a vyšší výkon (kW) chladicího zařízení;
https://www.carel.com/documents/10191/111601/true.jpg/8c550127-3a39-48d3-9b69-03b3c7621f1f?t=1424781357000 nižší emise CO2 a dalších látek; nízké provozní náklady během celé životnosti zařízení

 

Společnost Carel dodává obrovský výběr řešení se širokým rozsahem rychlostí průtoku, charakteristik a provozních režimů, jak pro instalaci do vedení vzduchu, tak pro ochlazování/zvlhčování přímo v klimatizovaných prostorách.

Centrifugal humidifiers Ultrasonic humidifiers Compressed air and water atomisers Pressurised water humidifiers Atomisers- evaporative cooling