Řízení energie

energy management

Analýza spotřeby napájení

Měřiče energie jsou zařízení, která měří hlavní hodnoty požadované pro výpočty spotřeby energie.

Zaznamenávají údaje o spotřebě energie pro kompletní a podrobné analýzy, a umožňují tak, aby správci systému dokázali:

 • identifikovat, kde a kde je energie spotřebovávána;
 • identifikovat nepatřičné chování a způsoby používání;
 • diagnostikovat poruchy a abnormální spotřebu energie;
 • vyhodnocovat účinky jakýchkoliv realizovaných opatření k úsporám energie.

Tato zařízení jsou již integrována do kontrolních systémů CAREL PlantVisorPRO a PlantWatchPRO a jejich řídicích jednotek pro řízení zatížení pLoads a pChrono a jsou jimi řízena.

Modul 1tool lze použít pro integraci zařízení s programovatelnými řídicími jednotkami CAREL pCO.

Měřiče energie lze prostřednictvím ModBus®/RS485 integrovat také s dalšími systémy BMS.

Jsou vysoce užitečnými doplňky obrovské řady výrobků a řešení pro maloobchod Retail sistema vyvinutých společností CAREL pro maximalizaci úspor energie prostřednictvím optimalizovaného provozu systému, snížení spotřeby napájení a identifikaci a odstranění plýtvání.

 

Příklad systému

installation example

 

Plusy
ico energy ico cruscotto ico report

Měřič energie

Měří:

 • činný výkon;
 • jalový výkon;
 • proud;
 • sled fází;
 • faktor cos φ;
 • frekvenci.

Palubní deska spotřeby napájení

 • Rozdělení nákladů mezi různé uživatele (aplikace jak v obytných budovách, tak v oblasti poskytování služeb);
 • přesné monitorování spotřeby napájení (například systémy vytápění, klimatizace, větrání atd.);
 • možnost monitorování systému prostřednictvím dálkového připojení.

Zprávy

 • Ukládání a monitorování údajů o systému;
 • zpracovávání automatických zpráv, tabulek a grafů zaznamenaných údajů o systému pro plnění;
 • monitorování a identifikace případných kritických událostí s oznámením prostřednictvím e-mailu, SMS a faxu, aby bylo možné realizovat nápravná opatření.

 

Proudový transformátor

TAM openable

Proudové transformátory v otevíratelné verzi pro montáž na lištu nabízejí výhodu instalace bez potřeby odpojovat napájení a tím odstavovat systém. Tyto transformátory jsou k dispozici ve verzích s primárním proudem 100, 200 a 400 A (sekundární proud 5 A).
 

Hlavní výhody:

 • proudový transformátor s otevíratelným jádrem pro průchozí lištu;
 • třída 1;
 • až šest izolovaných šroubů pro upevnění lišty;
 • dvojitá svorkovnice (připojení až osmi vodičů);
 • připojovací svorky lze zakrýt pomocí speciálních krytů svorek;
 • šrouby s možností zapečetění pro upevnění otevíratelného jádra;
 • vnější průměr vodičů: max. 26 mm:
 • rozměry průchozí lišty: max. 26x32 mm